Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie


Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną do PUP

Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa, wszelkie dokumenty służące załatwieniu spraw urzędowych, w tym również załączniki do wniosków, umów, itp., powinny wpływać do urzędu wyłącznie drogą osobistego doręczenia lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną – przy użyciu skrzynki podawczej urzędu. PUP posiada skrzynkę podawczą. Na stronie...

Aktualności i komunikaty

Informacja o wysokości dotacji na działalność gospodarczą.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że maksymalna możliwa do przyznania kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynosi aktualnie 22 tysiące złotych. ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej PO WER

W ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie goleniowskim (III)" współfinansowanego z EFS w ramach PO WER Działanie 1.1 –...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej RPO WZ

W ramach Projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

Opłata skarbowa

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie  informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j....

Europejski Tydzień Młodzieży

Weź udział w Europejskim Tygodniu Młodzieży! Już w maju będziesz mógł poczuć, że Szczecin jest stolicą Europy!   Młodzież szykuje dla ciebie unikatowe wydarzenie. W dniach 9...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i komunikaty

Z życia urzędu

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
E-urząd(skrzynka podawcza urzędu):
psz skrzynka

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie
 

ul. Zakładowa 3 
72-100 Goleniów 
woj. zachodniopomorskie 
tel./fax 91 418-34-95 
tel./fax 91 418-53-67 
tel./fax 91 418-25-77 
tel./fax 91 418-20-98 
  
e-mail: szgo@pupgoleniow.pl 
lub: pup_goleniow@powiat-goleniowski.pl
 
 

Powiatowy Urząd Pracy 
filia Nowogard 

pl. Wolności 9 
72-200 Nowogard 
woj. zachodniopomorskie 
tel./fax 91 392-13-76 
tel./fax 91 392-18-13 
tel./fax 91 577-78-07 
   
e-mail: szgono@pupgoleniow.pl
 

NIP 856-12-17-304

Infolinia dla klientów urzędu: 19524
z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę