Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie


Aktualności i komunikaty

Nabór na szkolenia grupowe

W ramach Projektu RPO WZ pt.: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat  i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w...

Projekt Zachodniopomorskie Małe Skarby

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza pierwszy nabór do projektu pn. „Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Informacja o projekcie Sprawni w pracy.

„SPRAWNI W PRACY- kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych" Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową 40 osób w wieku powyżej 18 r. ż do...

Zarządzenie Dyrektora PUP w sprawie odwołania skrócenia czasu pracy urzędu.

Zarządzenie NR 15/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie z dnia 10 sierpnia 2018 r.   w sprawie: uchylenie zarządzenia Nr 14/2018 Dyrektora...

Spotkania informacyjne w sprawie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy

W dniu 06 września br. zewnętrzny podmiot udzielający pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy, organizuje w siedzibie PUP w Goleniowie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i komunikaty

Z życia urzędu

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
E-urząd(skrzynka podawcza urzędu):
psz skrzynka

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie
 

ul. Zakładowa 3 
72-100 Goleniów 
woj. zachodniopomorskie 
tel./fax 91 418-34-95 
tel./fax 91 418-53-67 
tel./fax 91 418-25-77 
tel./fax 91 418-20-98 
  
e-mail: szgo@pupgoleniow.pl 
lub: pup_goleniow@powiat-goleniowski.pl
 
 

Powiatowy Urząd Pracy 
filia Nowogard 

pl. Wolności 9 
72-200 Nowogard 
woj. zachodniopomorskie 
tel./fax 91 392-13-76 
tel./fax 91 392-18-13 
tel./fax 91 577-78-07 
   
e-mail: szgono@pupgoleniow.pl
 

NIP 856-12-17-304

Infolinia dla klientów urzędu: 19524
z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę