Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie


rpopowerlogotypypomorzeue

Informacja o sposobie liczenia okresu 6 miesięcy wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pismo nr DRP.VIII.40321.212.2018.MP z dnia 17 grudnia 2018, ustala się sposób liczenia okresu 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, o którym mowa w art. 87 ust. 3 i art. 88z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz....

Informacje dotyczące obsługi spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców

I. Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie informuje, że obsługę spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców - oświadczenia, zezwolenia na pracę sezonową - prowadzi wyłącznie urząd w Goleniowie. Filia w Nowogardzie nie przyjmuje i nie wydaje dokumentów związanych z w/w sprawami .   II. Przyjmowanie interesantów na stanowiskach merytorycznych w Goleniowie(...

Aktualności i komunikaty

Zapraszamy na e-szkolenie WUP - „Twoja kariera w Twoich rękach”

Myślicie o swojej karierze w przyszłości ? Europejski Fundusz Społeczny może Wam w tym pomóc! Zapraszamy na e-szkolenie WUP w formie webinarium: „Twoja kariera w Twoich...

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie  informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w...

Koniec z profilowaniem pomocy dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie z Filią w Nowogardzie uprzejmie informuje, że w dniu 15 czerwca 2019 r. przestaną obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i komunikaty

Z życia urzędu

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia kwiecień 2019
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
E-urząd(skrzynki podawcze urzędu):
psz skrzynka       


 epuaplogo

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie
 

ul. Zakładowa 3 
72-100 Goleniów 
woj. zachodniopomorskie 
tel./fax 91 418-34-95 
tel./fax 91 418-53-67 
tel./fax 91 418-25-77 
tel./fax 91 418-20-98 
  
e-mail: szgo@pupgoleniow.pl 
lub: pup_goleniow@powiat-goleniowski.pl
 
 

Powiatowy Urząd Pracy 
filia Nowogard 

pl. Wolności 9 
72-200 Nowogard 
woj. zachodniopomorskie 
tel./fax 91 392-13-76 
tel./fax 91 392-18-13 
tel./fax 91 577-78-07 
   
e-mail: szgono@pupgoleniow.pl
 


NIP 856-12-17-304
 

Wykaz numerów telefonów wewnętrznych:

Urząd w Goleniowie
  
Faks 112
Sekretariat 111, 121, 126
Księgowość 116, 128
Rejestracja 125
Obsługa wizyt 114, 124, 131, 132
Oferty pracy 114, 124, 132
Szkolenia 119
Dotacje, refundacje 122
Staże, dojazdy 140, 141
Ewidencja, świadczenia 117,120
Zatrudnienie cudzoziemców-oświadczenia 123, 136
Zatrudnienie cudzoziemców-zezwolenia sezonowe 130, 131
Zatrudnienie cudzoziemców-informacje starosty 123

Filia w Nowogardzie
  
Faks 236
Sekretariat 220
Informatyk 235
Rejestracja 222
Obsługa wizyt 225, 233
Oferty pracy 225, 233
Szkolenia 229
Ewidencja, świadczenia 222, 221
 

Infolinia dla klientów urzędu: 19524
z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę