Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie


Zasady rejestrowania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w PUP Goleniów.

Zasady składania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, w PUP Goleniów/Filia Nowogard: Oświadczenia muszą być sporządzone na właściwym druku ( do pobrania ze strony PUP – link do formularza ), ręcznie – w sposób czytelny, lub komputerowo i powinny zawierać wszystkie wymagane dane. Niepotrzebne opcje należy skreślić. Oświadczenia nieczytelne,...

Aktualności i komunikaty

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W ramach Projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

Utrudnienia w dojeździe do PUP - aktualizacja.

Nadal trwają prace na ul. Zakładowej, na wprost PUP. Parkowanie przed urzędem, praktycznie nie jest możliwe.        ...

Nabór wniosków o dofinansowanie z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie,  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie, ze środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego  kosztów kształcenia ...

Informacja o naborze wniosków o refundację części wynagrodzenia dla zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia

Uprzejmie informujemy, że  trwa nabór wniosków na instrument skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia.     Na podstawie art. 150f.  ustawy o...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie realizuje projekt w ramach którego oferuje wsparcie w następujących formach aktywizacji:   Staże zawodowe Bony na...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i komunikaty

Z życia urzędu

7,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
E-urząd(skrzynka podawcza urzędu):
psz skrzynka

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie
 

ul. Zakładowa 3 
72-100 Goleniów 
woj. zachodniopomorskie 
tel./fax 91 418-34-95 
tel./fax 91 418-53-67 
tel./fax 91 418-25-77 
tel./fax 91 418-20-98 
  
e-mail: szgo@pupgoleniow.pl 
lub: pup_goleniow@powiat-goleniowski.pl
 
 

Powiatowy Urząd Pracy 
filia Nowogard 

pl. Wolności 9 
72-200 Nowogard 
woj. zachodniopomorskie 
tel./fax 91 392-13-76 
tel./fax 91 392-18-13 
tel./fax 91 577-78-07 
   
e-mail: szgono@pupgoleniow.pl
 

NIP 856-12-17-304

Infolinia dla klientów urzędu: 19524
z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę