Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie


Informacja o sposobie liczenia okresu 6 miesięcy wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pismo nr DRP.VIII.40321.212.2018.MP z dnia 17 grudnia 2018, ustala się sposób liczenia okresu 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, o którym mowa w art. 87 ust. 3 i art. 88z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz....

Informacje dotyczące obsługi spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców

I. Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie informuje, że obsługę spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców - oświadczenia, zezwolenia na pracę sezonową - prowadzi wyłącznie urząd w Goleniowie. Filia w Nowogardzie nie przyjmuje i nie wydaje dokumentów związanych z w/w sprawami .   II. Przyjmowanie interesantów na stanowiskach merytorycznych w Goleniowie(...

Aktualności i komunikaty

W czwartek 2 maja br., PUP nie pracuje.

Na podstawie zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, dzień 2 maja 2019 r., będzie dniem wolnym. W zamian urząd będzie pracował w sobotę 13 kwietnia. ...

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Zarządzeniem Dyrektora PUP nr 3/2019 z dnia 22 lutego wprowadzony został regulamin refendacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Regulamin, wniosek...

Festiwal kariery JobFest Poland w Szczecinie

Do miasta przybywa nowy festiwal! Dołącz do wystawców JobFest Poland Już 14 marca br. odbędzie się w Szczecinie  festiwal kariery JobFest Poland. Zapraszamy firmy,...

Uwaga!!! Informacja dla osób otrzymujących zasiłki z PUP przekazem pocztowym

Od dnia 10 lutego 2019 r. zasiłki nie będą dostarczane przez listonoszy. Wszelkie świadczenia pieniężne będą wypłacane w Urzędach Pocztowych : w Goleniowie ul. Konstytucji 3...

Nabór wniosków o środki z KFS

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLENIOWIE  ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i komunikaty

Z życia urzędu

Powrót

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
E-urząd(skrzynka podawcza urzędu):
psz skrzynka

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie
 

ul. Zakładowa 3 
72-100 Goleniów 
woj. zachodniopomorskie 
tel./fax 91 418-34-95 
tel./fax 91 418-53-67 
tel./fax 91 418-25-77 
tel./fax 91 418-20-98 
  
e-mail: szgo@pupgoleniow.pl 
lub: pup_goleniow@powiat-goleniowski.pl
 
 

Powiatowy Urząd Pracy 
filia Nowogard 

pl. Wolności 9 
72-200 Nowogard 
woj. zachodniopomorskie 
tel./fax 91 392-13-76 
tel./fax 91 392-18-13 
tel./fax 91 577-78-07 
   
e-mail: szgono@pupgoleniow.pl
 

NIP 856-12-17-304

Infolinia dla klientów urzędu: 19524
z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę