Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie


Informacje dotyczące obsługi spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców

I. Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie informuje, że przyjmowanie interesantów na stanowiskach merytorycznych( doradcy, pośrednicy),  w sprawach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców(oświadczenia, zezwolenia, odbiór dokumentów, dostarczanie dokumentów, weryfikacja, konsultacje), na stanowiskach merytorycznych( doradcy klienta, pośrednicy) , w siedzibie urzędu w...

Informacja o wysokości i sposobie wnoszenia opłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

WYSOKOŚĆ OPŁAT 30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. 30 zł -  za wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową. 30 zł -  w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamierza powierzyć wykonywanie pracy na...

Aktualności i komunikaty

Deklaracje podatkowe PIT11 za 2017r - przypomnienie

Przypominamy o możliwości odbioru deklaracji PIT-11 w sekretariatach PUP w Goleniowie i Filii PUP w Nowogardzie. Deklaracje można odbierać do 15 lutego. ...

Informacje dotyczące obsługi spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców

I. Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie informuje, że przyjmowanie interesantów na stanowiskach merytorycznych( doradcy, pośrednicy),  w sprawach związanych z zatrudnieniem...

Nabór na szkolenia grupowe

W ramach Projektu RPO WZ pt.: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat  i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w...

Zmiana dot. Giełdy Pracy w dniu 14.02, w Nowogardzie !!!

Giełda pracy do Press Glass (14.02.2018 godz. 10) odbędzie się w Nowogardzkim Domu Kultury - plac Wolności 7, 72-200 Nowogard, a nie - jak podaliśmy wcześniej - w siedzibie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i komunikaty

Z życia urzędu

Powrót

Targi pracy 2014

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
E-urząd(skrzynka podawcza urzędu):
psz skrzynka

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie
 

ul. Zakładowa 3 
72-100 Goleniów 
woj. zachodniopomorskie 
tel./fax 91 418-34-95 
tel./fax 91 418-53-67 
tel./fax 91 418-25-77 
tel./fax 91 418-20-98 
  
e-mail: szgo@pupgoleniow.pl 
lub: pup_goleniow@powiat-goleniowski.pl
 
 

Powiatowy Urząd Pracy 
filia Nowogard 

pl. Wolności 9 
72-200 Nowogard 
woj. zachodniopomorskie 
tel./fax 91 392-13-76 
tel./fax 91 392-18-13 
tel./fax 91 577-78-07 
   
e-mail: szgono@pupgoleniow.pl
 

NIP 856-12-17-304

Infolinia dla klientów urzędu: 19524
z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę